På bakgrunn av økt styringsrente fra Norges Bank og den generelle renteutviklingen, gjennomfører Romsdal Sparebank rentejusteringer for utlån og innskudd.
Renter på både lån og innskudd settes opp med inntil 0,25 %.

Endringen trer i kraft fra 30. mars 2023 for nye lån og innskudd, og fra 24. mai 2023 for eksisterende lån og innskudd.

Bankens kunder vil få varsel om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

30. mars 2023
Odd Kjetil Sørgaard

administrerende banksjef