Det skal da velges 7 medlemmer for 4 år til bankens generalforsamling, 3 varamedlemmer for 4 år til bankens generalforsamling, 3 medlemmer for 2 år til valgkomite for egenkapitalbeviseierne, og 2 varamedlemmer for 2 år til valgkomite for egenkapitalbeviseierne.

 

I henhold til forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 17 gir hvert egenkapitalbevis en stemme. For øvrig gjelder bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven § 2-6 tilsvarende.

 

Valgkomiteen har møte mandag 29. januar 2018 og etter møte legges komiteens forslag fram til gjennomsyn i bankens lokaler (på alle lokasjoner).

 

De som ønsker å delta på valgmøte må gi beskjed til banken innen tirsdag 13. februar 2018 kl. 1200. Egen innkalling vil bli sendt ut til eierne rett etter møte i valgkomiteen mandag 29. januar 2018.

 

Det blir enkel servering.

 

Vi ønsker alle sammen vel møtt.

 

Elnesvågen, 23. januar 2018

 

ROMSDAL SPAREBANK

Svein Lodve Sandblåst

Leder i generalforsamlingen