For kunder i «gamle Nesset Sparebank» er det nå gjort noen endringer på navn på noen innskudds- og utlånsprodukter i forbindelse med den tekniske fusjonen. Det er ikke gjort endringer på avtalte vilkår på innskudds- og utlånsprodukter.

 

Historiske posteringer på konti tilhørende kunder fra «gamle Nesset Sparebank» vil komme på plass i løpet av uke 10.

 

I forbindelse med teknisk fusjon som er gjennomført i helgen fra fredag 2. mars 2018 og til mandag 5. mars 2018 kan det være at dere opplever noen feil og at det fremdeles finnes gammel Nesset Sparebanklogo i systemene. Hvis dere opplever det, vil vi gjerne ha en tilbakemelding. Send tilbakemelding til post@romsdalsbanken.no