Vi oppfordrer til å sende inn blinkskudd til neste års kalender for Romsdalsbanken

  • Bilder som sendes inn MÅ være i JPG.format
  • Bildet MÅ ha en oppløsning over 2000 pixler bredde
  • Bilder som sendes inn bør være liggende (4:3 eller 16:9)
  • Bildene skal være fra regionen til Romsdalsbanken.
  • Send bildene til post@romsdalsbanken.no

Angi hvor og når bildet er tatt i e-posten.

Frist for innsendelse er 01.11.2018.

De bilder som blir brukt i kalenderen, honoreres med kr 500,- pr bilde. Forsiden honoreres med kr 1.000,- Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss fulle rettigheter til å bruke alle bilder som blir sendt inn, i vår markedsføring av banken og bankens produkter.