20171221_RB

Bankens egenkapitalbevis - utbetaling av utbytte