Rente for bankens beste boliglån til personkundemarkedet settes opp med inntil 0,15 % og øvrige lån til personkundemarkedet settes opp med inntil 0,25 %.

Ny laveste boliglånsrente blir 2,30 % på boliglån for ungdom.

Rente på innskudd settes opp med inntil 0,25 %.

Endringen trer i kraft fra 19. november 2018 for eksisterende lån og innskudd og fra 3. oktober 2018 for nye lån og innskudd.

Odd Kjetil Sørgaard
Administrerende banksjef