Vi har også i år gleden av å dele ut fra fjorårets overskudd til våre lag og foreninger som driver med allmennyttige formål. Og vi fortsetter med to gavegallaer, men med en felles søknadsfrist.

Søknadsfristen er satt til 31. mars og vi ønsker at dere benytter skjema når dere søker. I tillegg bør søknaden inneholde en begrunnelse, en oversikt over de tiltakene det søkes støtte til, kostnader og hvem som vil være målgruppe for tiltakene

Søknad sendes til gave@romsdalsbanken.no eller leveres i bankens lokaler.

Dato og sted for gavegallaene kommer vi tilbake til.