Renn nr tre flyttes fra Eidsøra pga snømangel og blir arrangert på Vistdalsheia i stedet.

Klassisk stil. Klokken 18:00