På bakgrunn av økt styringsrente fra Norges Bank og den generelle markedssituasjonen, vil Romsdal Sparebank foreta rentejusteringer.

Rente for bankens beste boliglån til personkundemarkedet settes opp med inntil 0,20 % og øvrige lån til personkundemarkedet settes opp med inntil 0,25 %.

 

Rente på innskudd settes opp med inntil 0,25 %.

 

Endringen trer i kraft fra 4. juni 2019 for eksisterende lån og innskudd og fra 5. april 2019 for nye

lån og innskudd.

 

Etter endringene vil Romsdal Sparebank fortsatt være svært konkurransedyktig og bankens beste

rente vil være Boliglån til Ungdom med en nominell rente på 2,50 prosent.

 

Alle eksisterende kunder vil bli varslet om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

 

Odd Kjetil Sørgaard

Administrerende banksjef