Vi er i henhold til lov pålagt å innhente og kontrollere legitimasjon. Dette gjelder både ved etablering av nytt kundeforhold og ved manglende legitimasjon på eksisterende.

De det gjelder blir kontaktet av banken.

 

Dette for din egen skyld.

Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

Vi anbefaler at alle legitimerer seg med pass, men førerkort kan godkjennes hvis du ikke skal ha/har bankid.

 

Bank ID

For å kunne ha Bank ID, kreves personlig oppmøte med pass. Bank ID er din signatur som elektronisk ID og det stilles derfor strenge krav til kontrollen.

 

Nettbank/Mobilbank

Flere kunder vil også oppleve å måtte besvare spørsmål ved pålogging her. Dette er en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.

 

De det gjelder blir kontaktet av banken, og vi håper dere kan komme innom banken i vår ordinære åpningstid.

MEN vi holder også banken åpent til dette formålet

Torsdag 6.juni med forlenget åpningstid til klokken 18:00 og

Lørdag 15. juni klokken 10:00 – 13:00