Bankens hederspris skal i år deles ut på gavegallen som arrangeres på Torshall 18.september.

I år skal hedersprisen komme fra gamle BFH Sparebank sitt område, neste år fra Nesset.

Hedersprisen er ment å være en anerkjennelse av det frivillige arbeidet som er blitt gjort, til stor glede for befolkningen og lokalmiljøet.

Det kan være seg aktivitet innen idrett, friluftsliv, kor, korps, foreningsliv eller lignende.

Hedersprisen kan tildeles både enkeltpersoner eller lag/forening.

Arbeid tilknyttet barne- og ungdomsarbeid prioriteres.

 

Vi ønsker forslag på kandidater med begrunnelse, som sendes oss på e-post: ap@romsdalsbanken.no, senest 5.september 2019