I disse dager får mange SMS og brev fra oss om at de må levere gyldig legitimasjon eller fylle ut en kundeerklæring. 

Dette er med bakgrunn i nye krav til kundekontroll og oppfølging som bankene har fått etter at ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15.oktober 2018. Dette gjøres for å øke sikkerheten mot ID tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet. For å innhente tilstrekkelig informasjon om deg og ditt kundeforhold ber vi deg fylle ut en kundeerklæring. Spørsmålene vi stiller skal sikre at all informasjon vi har om deg er korrekt og oppdatert.

Vi spør blant annet om bruk av banken, hvor pengene dine kommer fra, statsborgerskap og fødeland. For de som har nettbankavtale vil det komme en melding når man logger på nettbank eller mobilbank, og alle spørsmål besvares da elektronisk. Har du ikke nettbank eller mobilbank sender vi brev. 


Har du spørsmål til dette kan du kontakte oss på telefon 71 26 80 00 eller e-post post@romsdalsbanken.no