Viktig informasjon om regningsbetaling til kommunen.

I forbindelse kommunesammenslåingen er det viktig at du fortsatt betaler kommunale avgifter i tide. Eksempler på dette er vann- og avløp, renovasjon og barnehageavgift. De som i dag betaler fakturaer til kommuner som opphører, må derfor overføres til den nye kommunen. For å sikre dette vil bankene opprette nye avtaler (AvtaleGiro og eFaktura) mot din nye kommune basert på de avtalene du har hatt mot din gamle kommune. Her beskrives tre punkter som forklarer de viktigste praktiske endringene du må forholde deg til frem til 1. januar 2020 (dato for kommunesammenslåing).

1.Doble avtaler.

Fra og med 1. desember 2019 vil du kunne se at du har to avtaler i nettbanken. Dette kalles duplikatavtale. Forklaringen er at banken må opprette en ny avtale mellom deg og den nye kommunen, samtidig som avtalen med den gamle kommunen er aktiv. Dette gjøres for å sikre at du får betalt regningene til både den gamle og den nye kommunen. Du skal ikke bli trukket dobbelt selv om du har to avtaler.

2. Øk beløpsgrensen.

Vi anbefaler at du øker beløpsgrensen på AvtaleGiro med 10-20 prosent for å reduserer risikoen for at regningen fra kommunen blir avvist. Årsaken er at avgiftene kan være høyere i den nye kommunen, eller at den nye kommunen har slått sammen flere poster i samme faktura – og at summen da blir høyere enn du er vant med. Selv om du øker beløpsgrensen så blir du ikke trukket mer enn du skal. Du kan justere ned beløpsgrensen igjen senere dersom du ønsker det.

3. Avtaler mot gammel kommune etter 1. november.

Dersom du oppretter en betalingsavtale (AvtaleGiro eller eFaktura) med din gamle kommune etter 1. november 2019, blir denne ikke overført til den nye kommunen automatisk. I disse tilfellene må du selv opprette nye avtaler med den nye kommunen. NÅR? Årsaken er at bankene i denne perioden jobber med å rydde opp i avtaler som du har nå og erstatte disse med nye avtaler. Dersom du tegner avtaler med gammel kommune i denne perioden, risikerer du måtte opprette disse avtalen på nytt etter 1. januar. Vi beklager merarbeidet dette kan medføre. Hvis du trenger hjelp til dette kan du ta kontakt med din bank, som vil bistå deg.

Merk at det eneste du som innbygger må gjøre aktivt er: å øke beløpsgrensen på AvtaleGiro og sjekke om avtaler inngått etter 1. november 2019 har blitt videreført automatisk etter 1. januar 2010 – eller om du må opprette dem på nytt etter 1. januar 2010.