Det vil bli avholdt valgmøte blant egenkapitalbeviseierne mandag 27. januar 2020 kl. 18:00 ved bankens hovedkontor i Elnesvågen.

Det skal da velges 2 medlemmer for 4 år til bankens generalforsamling, 1 varamedlem for 4 år til bankens generalforsamling, 2 medlemmer for 2 år til valgkomite for egenkapitalbeviseierne, og 1 varamedlem for 2 år til valgkomite for egenkapitalbeviseierne.

I henhold til forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 17 gir hvert egenkapitalbevis en stemme. For øvrig gjelder bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven § 2-6 tilsvarende.

Valgkomiteen hadde møte mandag 6. januar 2020 og valgkomiteens forslag er tilgjengelig for gjennomsyn i bankens lokaler.

De som ønsker å delta på valgmøte må gi beskjed til banken innen torsdag 23. januar 2020 kl. 15:00. Egen innkalling er sendt ut til eierne vedlagt valgkomiteens innstilling og påmeldingsskjema.

Det blir enkel servering.

Vi ønsker alle sammen vel møtt.

Elnesvågen, 7. januar 2020

 

ROMSDAL SPAREBANK

Svein Lodve Sandblåst

Leder i generalforsamlingen