Hvert år gir vi i Romsdalsbanken ut gavemidler av fjorårets overskudd til lag og foreninger i vårt område.

Våre egne kunder og gode prosjekter blir prioritert ved tildelingen.

Formålet må være allmennyttig.

Siste frist for innlevering av søknad i 2020 er satt til 31. mai. Gaveutdelingene vil bli arrangert i september 2020.

Søknaden må inneholde en begrunnelse, en oversikt over de tiltakene der søkes støtte til, kostnader og hvem som vil være målgruppen for tiltakene.

Vennligst benytt søknadsskjema som ligger her:

pdf

word