Vi velger å avlyse vår næringskonferanse 22.april i Nessethallen. Dette på grunn av fare for spredning av koronaviruset.