Rentenedgang
Romsdal Sparebank setter ned renta på boliglån med 0,35 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder.
Rente på innskudd settes ned med inntil 0,30 prosentpoeng.
Endringen trer i kraft fra 25. mars 2020 for nye lån og innskudd og fra 29. april 2020 for eksisterende lån og fra 13. mai 2020 for eksisterende innskudd.
Alle eksisterende kunder vil bli varslet om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

Avdragsfrihet Samtidig blir det enklere å søke om flere måneders avdragsfrihet. Banken vil strekke seg langt for at våre kunder kommer seg gjennom koronakrisen. Mange er allerede rammet av permitteringer, og mye tyder på at det dessverre kommer til å bli langt flere. Kunder oppfordres til å ta kontakt med sin rådgiver i banken for rådgivning i den aktuelle situasjon eller hvis det er behov for avdragsfrihet på lån.

Odd Kjetil Sørgaard

Administrerende banksjef