Til våre samarbeidspartnere/sponsorater 

Koronasituasjonen har ført til stopp i alle fritidsaktiviteter rundt omkring i landet vårt, og mange planlagte arrangementer frem i tid er avlyst. Hvor lenge dette vil vare vet ingen.

Vi skjønner at mange ledere og medlemmer i frivillige lag og foreninger nå er engstelig for økonomien i laget, som kanskje allerede er nedpint fra før.

Dere skal vite at vi tenker på dere, og kan opplyse om at alle inngåtte sponsoravtaler vil bli utbetalt som avtalt. 

Noen av dere har også avtale med oss om arrangementer frem i tid, ta kontakt med oss på telefon eller e-post, så finner vi sammen en løsning til det beste for ditt lag/forening.

Vi minner også om at søknadsfristen for Gaver til allmennyttige formål i år er satt til 31.mai 2020, så benytt muligheten her til å få noen ekstra kroner i klubbkassen. Våre kunder og samarbeidspartnere blir prioritert.  Søknadsskjema finner dere på vår hjemmeside her: https://romsdalsbanken.no/aktuelt/20200130_gavegalla