Vi følger markedet og vil sette ned renten. Kunder vil få varsel om endringen.

Norges Bank satte fredag 20. mars 2020 ned styringsrenta for andre gang på kort tid. I den spesielle situasjonen vi er inne i, hadde vi forventninger til at det kom til å skje. Når og hvor mye var selvfølgelig helt usikkert.

Vi i Romsdalsbanken vil selvfølgelig følge opp med å sette ned renten på lån til våre kunder.
Vi ber om forståelse for at vi trenger noe mer tid på å finne rentenivået som er levelig og konkurransedyktig for våre kunder og samtidig bærekraftig for banken.

Renteinntekter er bankens viktigste inntektskilde. Vi må ta betalt for vår viktigste vare som er utlån, på lik linje med andre forretningsdrivende og butikker tar betalt for sine varer. Pengene vi låner ut er vår vare som vi må betale for. For at banken skal kunne være bærekraftig og generere overskudd, samt buffer for eventuelle tap, må banken ta noe mer betalt for å låne ut pengene, enn det banken betaler for å låne inn pengene.
Vi låner inn pengene fra våre innskuddskunder. For å ha tilstrekkelig med penger å låne ut, må vi i tillegg låne penger i det profesjonelle pengemarkedet. Pengene fra innskuddskundene og fra det profesjonelle pengemarkedet har en kostnad. Det er kostnaden med disse pengene som er med å avgjør hva banken må ta betalt for å låne ut pengene.

Men det viktigste er at banken til enhver tid må sørge for å ha konkurransedyktige betingelser, det vil si rente – både på utlån og på innskudd.

I krisesituasjoner, slik vi nå opplever, er det alltid slik at pengene koster mer, enn de gjør i normale tider. Markedsrenten og risikopålslaget er de viktigste faktorene i kostnadene på pengene. Når styringsrenten til Norges Bank settes ned, er det ikke automatikk i at markedsrenten, og dermed bankens kostnader på penger, reduseres tilsvarende. Men styringsrenten har normalt en påvirkning på markedsrenten.

Selv om vi trenger noe mer tid, er det helt klart at en rentenedsettelse på utlån vil komme. Vi vil også understreke at vi vil gjøre vårt beste for at våre kunder får glede av rentenedsettelsen så snart som det er praktisk mulig.

Vi vil også minne om at våre rådgivere er til stede for deg om du er urolig for egen økonomi slik situasjonen er nå. Ingen spørsmål er for små eller for store – vi er alltid med deg.

Du finner oss på 
https://romsdalsbanken.no/, mobilbanken, telefon 71 26 80 00 eller bankens felles epost post@romsdalsbanken.no.

Les også denne fra Finans Norge: https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2020/korona/vanskelig-a-sette-rentene/