Romsdal Sparebank framskynder rentenedsettelsen på boliglån til 6. april 2020

Banken har etter de to siste rentereguleringene fra Norges Bank, redusert boliglånsrenten med
0,85 prosentpoeng.

Endringen trer i kraft fra 2. april 2020 for nye boliglån og fra 6. april 2020 for eksisterende lån.

Etter rentereguleringen vil bankens beste rente være Boliglån til Ungdom med en nominell rente
på 2,05 prosent.

Alle eksisterende kunder vil bli varslet om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

Spesiell situasjon med stor usikkerhet
Vi befinner oss i en helt spesiell situasjon med stor usikkerhet, der aksjemarkedene svinger, og
oljeprisen og kronekursen har gått kraftig ned. Norges Bank har senket styringsrenten betydelig,
og de siste dagene har vi også sett endringer i pengemarkedsrentene. Prisen på penger
uforutsigbar, og det er krevende å sette langsiktige priser på lån og innskudd. Regjeringen har den
siste uken lagt fram flere økonomiske tiltak for både næringsdrivende og privatpersoner for å
avhjelpe situasjonen. Vi har forståelse for at både person- og næringskunder er urolige for
økonomien sin i en vanskelig tid, og mange tar kontakt med oss for rådgivning disse dagene.
Mange søker også om avdragsutsettelse på lån. Vi bidrar nå ytterligere for å avhjelpe situasjonen
for våre kunder med å framskynde rentenedsettelsen.

Vi er her for kundene våre og Romsdalsbanken ønsker at kundene tar kontakt dersom det oppstår
økonomiske utfordringer.

Elnesvågen, 25. mars 2020

Odd Kjetil Sørgaard
Administrerende banksjef