Romsdal Sparebank setter ned rentesatsene for boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng for nye og
eksisterende kunder. Rentenedsettelsene de siste to månedene utgjør inntil 1,25 prosentpoeng.
Renten på innskudd settes ned med inntil 0,50 prosentpoeng.

Bakgrunnen for rentenedgangen er at markedsrenten har falt den siste tiden og i forrige uke
reduserte Norges Bank styringsrenten, samt at banken ønsker å være en god samarbeidspartner
for kundene våre i både gode og krevende tider.

Dette er den tredje rentenedsettelsen i Romsdal Sparebank på kort tid. Nye betingelser for nye
boliglån og innskudd vil gjelde fra 15. mai 2020. For eksisterende boliglån vil endringen være
gjeldende fra 28. mai 2020. For eksisterende innskudd og øvrig utlån vil endringen være gjeldende
fra 14. juli 2020.

Kundene vil få mer informasjon om renteendringen og effekten av denne i løpet av 1-2 uker via
post eller nettbank.

Odd Kjetil Sørgaard

Administrerende banksjef