Vi trenger DIN hjelp til å kåre utøverpris og hederspris!

Hvem fortjener prisene for 2020?

Utøverstipendet er ment som er oppmuntring til en yngre utøver som har vist resultater, er opptatt av positive holdninger, og har gode muligheter til fortsatt utvikling og nå enda lenger prestasjonsmessig.

Hedersprisen er ment å være en annerkjennelse av det frivillige arbeidet som er blitt gjort, til stor glede for befolkningen og lokalmiljøet. Det kan være aktivitet innen idrett, friluftsliv, kor, korps, foreningsliv og lignende.

Utøverprisen skal i år deles ut i gamle BFH Sparebank sitt område og Hedersprisen i gamle Nesset Sparebank sitt område.

Har du et forslag eller to, gi oss en tilbakemelding med begrunnelse.

Ann Kristin Dyvik - akd@romsdalsbanken.no

Anita Pedersen - ap@romsdalsbanken.no

Frist: 1. november 2020