Onsdag ettermiddag 23. september samlet Romsdalsbanken en knippe lag og foreninger, med idrett som fellesnevner, i bankens lokaler i Elnesvågen for årets første pulje med gaveutdeling. 

I år har banken måttet tenke annerledes da smittevernsregler skal følges, og de har derfor ikke kunnet planlegge noen stor samling i gamle BFH- og Nesset Sparebank sine områder som før.

Totalt 29 lag og foreninger var samlet fra innerste deler av bankens distrikt, Osmarka og Vistdal, til ytterst til Eide og Gossen. Samlingen ble innledet med ord fra banksjef Odd Kjetil Sørgaard om hvor viktig det er som lokalbank å ha nærhet til kunden, korte beslutningsveier og engasjement for lokalsamfunnet. Størsteparten av bankens kunder tilhører de to nye storkommunene Hustadvika (43%) og Molde (34%), noe som understreker hvor lokal banken faktisk er. Og for Romsdalsbanken er det viktig å være lokal, og som eneste bank med hovedkontor i Romsdalsdalen, forplikter dette. De er i hvert fall opptatt av å gi tilbake til lokalsamfunnet. Og i år gir de samlet 4,5 millioner tilbake til lag og foreninger i banken sitt markedsområde. Gaveutdelingen utgjør ca 2,5 millioner og banken sine sponsoravtaler står for ca 2 millioner i 2020.

 

Utover høsten og vinteren vil banken fortsette med å samle grupper av sine lag for utdeling av gavemidler i tråd med reglene som gjelder for arrangement. Ca 190 gavesøknader har banken mottatt i år, og senere i høst vil de også dele ut Utøverstipend og Hederspris, hver på kroner 30.000,-