Romsdalsbanken er en av bankene som nå går sammen for å finansiere lokale, bærekraftige prosjekter. De såkalte grønne obligasjonen som hentes inn av bankene, er øremerket miljøvennlig investeringer.

Det er Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) som koordinerer samarbeidet og har utarbeidet rammeverket for utstedelse av grønne obligasjoner.

– Dette gjør grønn finansiering enklere og mindre ressurskrevende for oss lokale sparebanker. KfS henter investorer og sikrer full transparens i hele kjeden. Slik kan vi konsentrere oss om å finne de gode, miljøvennlige prosjektene å finansiere, sier banksjef Odd Kjetil Sørgaard

Kvalifiserte miljøprosjekter kan for eksempel være innen fornybar energi, miljøvennlig transport og energieffektive bygg.

Vi lokale sparebanker har i alle år vært samfunnsengasjerte aktører. Det har vi gjort blant annet ved å bidra med finansiering av lokale prosjekter, og vi deler hvert år ut gavemidler til gode formål fra bankens overskudd. Vi som lokalbank ønsker nå også å bidra til bærekraftige økonomiske aktiviteter i vårt nærområde. Ved et samarbeid med andre sparebanker gjennom KfS, kan vi på en effektiv måte bidra til dette, sier banksjef Odd Kjetil Sørgaard.

Romsdalsbanken oppfordrer de som de har en god, grønn ide som behøver finansiering, om å ta kontakt.