Utgående valutasjekk er faset ut fra 1. januar 2021. Inngående valutasjekk fases ut fra 1. oktober 2021.

Har du spørsmål angående valutasjekker, ber vi deg ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 71 26 80 00