På bakgrunn av økt styringsrente fra Norges Bank og den generelle renteutviklingen, vil Romsdal
Sparebank foreta rentejusteringer.
Rente for lån til personkundemarkedet og bedriftskundemarkedet settes opp med inntil 0,25 %.
Rente på innskudd settes opp med inntil 0,25 %.
Endringen trer i kraft fra 7. oktober 2021 for nye lån og innskudd og fra 23. november 2021 for
eksisterende lån og innskudd.
Alle eksisterende kunder vil få varsel om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

Odd Kjetil Sørgaard
Administrerende banksjef