Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamlingen i Romsdal Sparebank 27. oktober 2021. Til behandling er sak om å vurdere kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne for regnskapsåret 2020.