Romsdalsbanken har per 30. september 2021 oppnådd et tilfredsstillende resultat basert på god underliggende bankdrift.

Se pressemeldingen her.