På bakgrunn av økt styringsrente fra Norges Bank og den generelle renteutviklingen, gjennomfører Romsdal Sparebank rentejusteringer på innskudd og utlån.

Renter på lån til personkundemarkedet og bedriftskundemarkedet settes opp med inntil 0,25 %.

Renter på innskudd settes opp med inntil 0,20 %.

Endringen trer i kraft fra 29. desember 2021 for nye lån og innskudd, og fra 17. februar 2022 for eksisterende lån og innskudd.

Eksisterende kunder vil få varsel om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

21. desember 2021

Odd Kjetil Sørgaard

Administrerende banksjef