Eika Forsikring er godt forberedt når uværet "Gyda" treffer deler av landet, og vil bistå hvis skade skulle oppstå. Våre medarbeidere innen skadebehandling, taksering, skadebegrensning, utbedring og kommunikasjon er i full beredskap. 

Les hva du kan gjøre for å forberede deg:

https://eika.no/forsikre/husforsikring/gode-raad-ved-flom

Trenger du å melde skade, oppfordrer vi deg til å gjøre dette på:

https://eika.no/forsikre/meld-skade