Innskyterne i banken skal i perioden fra og med 1. februar til og med 3. februar kl. 15.00, velge to medlemmer og ett varamedlem til bankens generalforsamling.

Valget gjennomføres elektronisk, pålogging til valget gjøres med følgende link og med bruk av BankID.

Link for elektronisk stemming

 

Det kan i tillegg stemmes på papir i bankens lokaler i Elnesvågen, Eidsvåg og Molde i bankens åpningstid.

Stemmeberettiget er innskyter i banken som er myndig og har og i de siste 6 måneder har hatt, innskudd i banken på minst kr 2.500.

Mer informasjon om valget, og stemmeseddel for bruk i det papirbaserte valget, finner du her:

Informasjon

Stemmeseddel