Hvert år bestemmer Stortinget i Statsbudsjettet døgnsatsen for Trafikkforsikringsavtalen. Endringen gjelder fra 1. mars 2022.

Avgiften på elektriske biler vil øke vesentlig da disse nå skal ha samme døgnsats som bensinbil eller dieselbiler med partikkelfilter.

I kroner vil dette si en økning fra kroner 2.135,- til kroner 2.975,-

Avgiften er lik for samme kjøretøy uavhengig av hvilket forsikringsselskap som benyttes.