Hytte med snø på taket.

Hvor mye snø tåler taket ditt?

Her finner du gode tips til hva du bør tenke på når du må ta frem spaden for å måke snøtunge tak.
Det er ikke nødvendigvis høyden på snøen som er målestokk for når du bør måke snø fra taket ditt. Det er heller hva slags snø som ligger der. I snitt veier 1 meter snø rundt 300 kilo per kubikkmeter. Våt snø er mye tyngre.

Bygningens byggeår gir en god pekepinn på hvor mye taket tåler. Hus og hytter bygget før 1980 har tak som skal tåle opptil 150 kilo snøtyngde per kvadratmeter, mens kravene for hus og hytter bygget etter 1980 er at man kan anta at kritisk snølast på tak tilsvarer de snølastene på mark som er angitt i NS 3479 (Norsk Standard) for hver kommune, dvs. vanligvis 150-350 kg per kvadratmeter. 

Vær obs på knirk og smell 


For å være på den sikre siden, bør du måke i god tid før grensen er nådd og snøen blir for tung og våt. Merker du endringer i bygget som for eksempel at dører og vinduer går tregt, kan dette skyldes snømengden på taket. Knirk og smell i konstruksjonen kan bety at det er fare på ferde. 

Dette bør du tenke på når du skal måke taket:

  • Det aller viktigste er din egen sikkerhet.
  • Prøv å måke taket så jevnt som mulig. Skjevbelastning kan være mer kritisk enn en større og jevnt fordelt belastning.
  • Ikke fjern all snøen. Det er lett å få skade på papp-, plate- og takstein. La 10 - 20 cm ligge igjen.
  • Ta en vurdering på hvor snøen havner. Det kan være at tilstøtende tak og veggkonstruksjoner ikke tåler den ekstra belastningen.
  • Er det snø helt opp fra hus- eller hytteveggen til taket, bør du være forsiktig med bruke av maskiner når du fjerner snøen. Snøen på taket kan bli ustabil og settes i bevegelse.
  • Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som festes gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette konstruksjonen i svingninger i den ikke tåler.