I tillegg til det samarbeidet vi allerede har etablert med Garanti Eiendomsmegling Molde AS, har vi nå også gått inn på eiersiden med 34,0 %. Mobo skal eie 34,67 %, Sunnbo 15,67 % og Garanti Eiendomsmegling Norge AS 15,67 %. Banken vurderer det som strategisk rett å gå inn på eiersiden. Med det uttrykker partene i enda større grad et langsiktig og strategisk samarbeid. Med to lokale boligbyggerselskaper, Garanti Eiendomsmegling Norge AS og Romsdalsbanken vil selskapet ha et et godt kvalifisert eierskap med strategisk interesse for virksomheten.

 

Foto: Jens Holsbøvåg Lyngstad