Hvorfor skal vi ha beløpsbegrensning?

Bank og finansbedrifter er underlagt strenge krav til kontroll. Fokuset på bekjempelse av finansiell kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering har økt både i samfunnet generelt og i banken. banken skal i henhold til hvitvaskingsregelverket avdekke midlenes opprinnelse.

Innskuddsautomatene er i en særstilling her, ettersom kundene kan sette inn store kontantbeløp i automaten.

Beløp og regler

Det er satt opp regler for henholdsvis privatkunder og næringskunder. Beløpene er delt opp i et maksbeløp pr innskudd, og en sum for totalbeløp over en 30 dagers periode, regnet fra dagens dato.

Kunde Engangsbeløp   Sum 30 dagers periode

Privat (personnummer) NOK 20.000,- NOK 40.000,-

Bedrift (organisasjonsnummer) NOK 50.000,- NOK 100.000,-

Grensene vil gjelde pr kundeforhold, det vil si at alle kundens konti tas i betraktning.

Hvorvidt en kunde er registrert på organisasjonsnummer eller personnummer er bestemmende for hvilke regler som gjelder for ham.

 

Alternative løsninger for kunden

Vi oppfordrer alle til å intensivere bruken av digitale løsninger.

Vipps

Ved å etablere en Vipps-profil så kan dine kunder betale med sin mobil til deres unike Vipps-nummer. Les mer her

Betalingsterminal

Ønsker du et tilbud på betalingsterminal? Les mer her