På bakgrunn av økt styringsrente fra Norges Bank og den generelle renteutviklingen, gjennomfører Romsdal Sparebank rentejusteringer på innskudd og utlån. Renter på boliglån til personkundemarkedet settes opp med inntil 0,45 %. Renter på innskudd settes opp med inntil 0,40 %. 

Endringen trer i kraft fra 7. juli 2022 for nye lån og innskudd, og fra 24. august 2022 for eksisterende lån og innskudd. Eksisterende kunder vil få varsel om endringene i løpet av de nærmeste dagene. 

5. juli 2022

Odd Kjetil Sørgaard

Administrerende banksjef