På bakgrunn av økt styringsrente fra Norges Bank og den generelle renteutviklingen, gjennomfører Romsdal Sparebank rentejusteringer på innskudd og utlån.
Renter på boliglån til personkundemarkedet settes opp med inntil 0,50 %. Renter på innskudd settes opp med inntil 0,50 %.

Endringen trer i kraft fra 7. september 2022 for nye lån og innskudd, og fra 19. oktober 2022 for eksisterende lån og innskudd. Eksisterende kunder vil få varsel om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

6. september 2022

Odd Kjetil Sørgaard

Administrerende banksjef