På bakgrunn av økt styringsrente fra Norges Bank og den generelle renteutviklingen, gjennomfører Romsdal Sparebank rentejusteringer på innskudd og utlån.

Renter på boliglån til personkundemarkedet settes opp med inntil 0,50 %.
Renter på innskudd settes opp med inntil 0,50 %.

Endringen trer i kraft fra 6. oktober 2022 for nye lån og innskudd, og fra 24. november 2022 for eksisterende lån og innskudd.

Eksisterende kunder vil få varsel om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

6. oktober 2022
Odd Kjetil Sørgaard

Administrerende banksjef