Bankautomatene på Farstad og i Bud blir avviklet fra 1. desember 2022.

Vi har i det lengste forsøkt å opprettholde våre automatsoner. Men bruken av våre automater har gått betydelig ned, særlig i Bud og på Farstad. Samtidig har kostnadene med kontanthåndtering gått betydelig opp. Bruken av automatene har over lengre tid, på langt nær forsvart kostandene med driften.

De fleste andre banker har redusert eller avviklet sine automater. Det har igjen ført til at våre automater i økende grad benyttes av andre bankers kunder, som igjen bidrar til å øke våre kostnader, uten at vi har anledning til å ta oss betalt for dette.

Automatsonen i Elnesvågen vil fortsatt være døgnåpen.

Vi beklager de ulempene dette medfører for våre kunder.