På bakgrunn av økt styringsrente fra Norges Bank og den generelle renteutviklingen, gjennomfører Romsdal Sparebank rentejusteringer på innskudd og utlån.
Renter på boliglån til personkundemarkedet settes opp med inntil 0,25 %.
Renter på innskudd settes opp med inntil 0,20 %.

Endringen trer i kraft fra 17. november 2022 for nye lån og innskudd, og fra 3. januar 2023 for eksisterende lån og innskudd.
Eksisterende kunder vil få varsel om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

16. november 2022

Odd Kjetil Sørgaard                                                                         Administrerende banksjef