Valgdager:
Tirsdag 1. februar , onsdag 2.februar og torsdag 3. februar 2022. Valget avsluttes 3. februar kl. 15.00.

Valget's gjennomføring.

Valget gjennomføres elektronisk . Link til pålogging for å avgi stemme blir lagt ut på banken's hjemmeside https://romsdalsbanken.no/ når valget åpner. Avstemming gjøres ved pålogging med BankID.

Det kan også stemmes i bankens kontorer i Elnesvågen , Eidsvåg og Molde . Det kan disse
dagene stemmes når som helst i bankens åpningstid.

Hvem skal velges og hvem kan stemme?

Romsdal Sparebanks generalforsamling består av 24 medlemmer og 12 varamedlemmer,
hvorav 8 medlemmer og 4 varamedlemmer er valgt av innskyterne. Innskyterne skal ved dette valget velge 2 medlemmer og 1 varamedlem .

Valgperioden for medlemmene og varamedlemmene er 4 år.

De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner er valgbare og kan stemme ved valget. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representa nt for annen innskyter, stemme ved valget.Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer, 1 på grunnlag av eget innskudd og 1 som representant for annen innskyter.

Kandidater til valget.

Banken har en valgkomite som vil innstille på kandidater til valget. Stemmeberettigede
innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslag til kandidater kan sendes til
Valgkomiteen v/ Romsdal Sparebank, Torget 14 , 6440 Elnesvågen , senest 4. januar 2022 og
skal inneholde kandidatenes navn, fødsels år og dato , yrke og fullstendig e-adresse.

Valgliste, aktuelt regelverk og informasjon blir lagt ut i bankens lokaler og på bankens
hjemmeside i forbindelse med valget.

Elnesvågen, 20. desember 2021

Svein Lodve Sandblåst
Generalforsamlingens leder