På bakgrunn av økt styringsrente fra Norges Bank og den generelle renteutviklingen, gjennomfører Romsdal Sparebank rentejusteringer for utlån og innskudd.

Renter på boliglån til personkundemarkedet settes opp med 0,25 %.

Endringen trer i kraft fra 3. januar 2023 for nye lån og innskudd, og fra 2. mars 2023 for eksisterende lån og innskudd.

Bankens kunder vil få varsel om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

2. januar 2023

Odd Kjetil Sørgaard

Administrerende banksjef