Innskyterne i banken skal i perioden fra og med 31. januar til og med 2. februar kl. 15.00, velge to medlemmer og ett varamedlem til bankens generalforsamling.  Valget gjennomføres elektronisk, pålogging til valget gjøres med følgende link og med bruk av BankID.

Link til elektronisk stemming  (blir aktiv fra 31. januar)

Det kan i tillegg stemmes på papir i bankens lokaler i Elnesvågen, Eidsvåg og Molde i bankens åpningstid.

Stemmeberettiget er innskyter i banken som er myndig og har og i de siste 6 måneder har hatt, innskudd i banken på minst kr 2.500.