Styret i Romsdal Sparebank har foreslått et utbytte på kr 8,65 pr. egenkapitalbevis for 2022. Endelig vedtak gjøres av generalforsamlingen 29. mars 2023. Utbetalingsdato er satt til 12. april 2023. 

Ytterligere opplysninger er å finne på Oslo Børs Euronext Growth https://live.euronext.com/nb/product/equities/NO0010759988-MERK#CompanyPressRelease-12046168