På bakgrunn av økt styringsrente fra Norges Bank og den generelle renteutviklingen, gjennomfører Romsdal Sparebank rentejusteringer for utlån og innskudd.

Renter på grønne boliglån til personkundemarkedet settes opp med 0,10 %. Renter på boliglån til personkundemarkedet settes opp med 0,20 %. Renter på andre lån settes opp med inntil 0,25 %.

Renter på innskudd settes opp med inntil 0,20 %.

Endringen trer i kraft fra 22. mai 2023 for nye lån og innskudd, og fra 11. juli 2023 for eksisterende lån og innskudd.

Bankens kunder vil få varsel om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

22. mai 2023

Odd Kjetil Sørgaard, administrerende banksjef