Banker og finansinstitusjoner har en viktig rolle i en bærekraftig samfunnsutvikling. Romsdalsbanken styrker nå dette området og søker en bærekraftsansvarlig. 

Dine oppgaver vil blant annet være:

 • Ha løpende oversikt over utvikling innen regulatoriske krav og forventninger
 • Hovedansvar for bærekraftrapportering i banken
 • Utføre analyser, etablere effektive prosesser, rutiner og rammeverk for bærekraft, spesielt innen klima og miljø
 • Være en pådriver for at vi når våre mål innen bærekraft
 • Gi innspill til bankens strategi
 • ·Øke den samlede bærekraftkompetansen i banken og styrke bevisstheten for arbeidet i hele organisasjonen
 • Bidra til å etablere nye, bærekraftige finansierings- og investeringsløsninger
 • Forretningsstøtte. Sørge for at vi forstår risiko, utnytter nye forretningsmuligheter og bygger tillit hos kunder og andre interessenter

 

Vi ønsker deg som har:

 • Relevant utdanning og erfaring
 • God innsikt i og interesse for bærekraft
 • Innsikt i bank og finans
 • Analytisk og strukturert
 • Evne til å motivere
 • God til å samarbeide og skape relasjoner
 • God gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner og avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • et godt arbeidsmiljø for utvikling og vekst

 

Kontaktperson for stillingen:

Gunhild Brubæk, økonomisjef, mobil 996 99 685

Odd Kjetil Sørgaard, adm.banksjef, mobil 994 94 200

 

Søknad sendes innen 22.10.23 til gb@romsdalsbanken.no