På bakgrunn av økt styringsrente fra Norges Bank og den generelle renteutviklingen, gjennomfører Romsdal Sparebank rentejusteringer for utlån og innskudd.
Renter på boliglån settes opp med 0,20 %, mens andre lån til personkundemarkedet settes opp med inntil 0,25 %.
Renter på innskudd settes opp med inntil 0,40 %.

Endringen trer i kraft fra 6. oktober 2023 for nye lån og innskudd, og fra 12. desember 2023 for eksisterende lån og innskudd.
Bankens kunder vil få varsel om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

6. oktober 2023
Odd Kjetil Sørgaard

administrerende banksjef