PRESSEMELDING
ROMSDALSBANKEN HOLDER RENTEN UENDRET

Norges Bank kunngjorde 14. desember at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng til 4,50 prosent.

Romsdalsbanken har besluttet å ikke øke renten på lån og innskudd nå. Dette gjelder både privatkunder og næringslivskunder.

Banken ser at situasjonen har blitt mer utfordrende for mange privatkunder og virksomheter etter de mange renteøkningene som har vært, og ønsker ikke å bidra til å forverre dette ytterligere. Romsdalsbanken som samfunnsengasjert lokalbank, er opptatt av å kunne bidra til lokalsamfunnenes beste i bankens markedsområde.

18. desember 2023
Odd Kjetil Sørgaard

administrerende banksjef