Romsdalsbanken åpner avdelingskontor på Åndalsnes i løpet av høsten 2023. Håvard Ulvestad er ansatt som avdelingsbanksjef for den nye avdelingen. 

Håvard har lang bankerfaring og kjenner markedet i Rauma godt. Håvard jobber i dag som leder av næringshageprogrammet i Nordveggen AS, som er en del av næringsforeningen i Rauma. Håvard er 49 år og bosatt med familie på Åndalsnes. Vi er svært fornøyd med å ha fått Håvard som leder av avdelingen.

Håvard vil  tiltre stillingen 1. august og den første tiden vil jobben bestå i å etablere bankens nye kontor i Rauma.