Styret i Romsdal Sparebank har foreslått et utbytte på kr 7,63 pr. egenkapitalbevis for 2023. Endelig vedtak gjøres av generalforsamlingen 20. mars. Utbetalingsdato er satt til 4. april 2024.